DELAVNICA: »LIFE SKILLS« – VEŠČINE ZA OSEBNI RAZVOJ

Če poznaš pravo kombinacijo, se ključavnica odpre! Uspeh je dosegljiv!

Iz vsebine:

  • Zakaj je poznati in obvladovati svoja čustva, sebe, tako zelo pomembno, zakaj je odločilno, da spoznaš, kaj te poganja, kaj si želiš, kaj so tvoje vrednote in cilji
  • Zakaj so pomembne komunikacijske veščine, mreženje
  • Kako mi feedback drugih lahko pomaga pri napredku
  • Kako in kje uporabiti pridobljeno znanje – kako napisati zmagoviti CV

1. MODUL – S TEM, KO RAZUMEM SEBE, LAŽJE NAPREDUJEM

V prvem modulu bomo spoznavali, kaj me veseli, kaj so moje vrednote, kaj me motivira, izpolnili bomo vprašalnik, s katerim si bomo pomagali zapisati nekaj ključnih ugotovitev v zvezi s seboj in ki bodo temeljna podlaga mojih načrtov za prihodnost

2. MODUL – KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

V drugem modulu bomo ugotavljali, kaj vse drugim sporočam s svojo govorico telesa in zakaj je pomembno opazovati sebe, svoje reakcije ter premagovati tremo pri interakciji z drugimi ali javnem nastopanju. Naredili bomo nekaj vaj za sproščanje proti tremi in večji samozavesti

3. MODUL –KAKO ME VIDIJO DRUGI IN KAKŠNO JE NJIHOVO POVRATNO MNENJE

Feedback je odlično orodje za ugotavljanje, kje sem in kaj lahko pri sebi izboljšam. Povratno mnenje ni kritika, temveč mnenje drugega, ki mi lahko koristi. Naučili se bomo tudi pravilno vprašati za mnenje ter naredili vajo v skupinah.

4. MODUL – KAKO PREDSTAVLJAM SEBE

Vsakdo je sam svoja blagovna znamka… Kako želim, da me dojemajo drugi, kako komuniciram preko socialnih omrežij, koga predstavljam…
Vsak si bo pripravil 60 sekundno predstavitev ter z Asto Otavnik iz agencije Adecco Slovenija napisal svoj zmagovalni CV ter prošnjo za službo.

5. MODUL – ZAKLJUČEK in evalvacija, skupinska vaja za samozavest