Saša Einsiedler: »Prav je, da mladi ugotovijo, kaj jih motivira!«

»Za mlade je najpomembnejše, da vedo, kaj si želijo in kateri so njihovi talenti. Naslednji korak pa je zavedanje, da na bodočega delodajalca ustvarjamo vtis tudi s svojimi strahovi, nelagodjem, samozavestjo in prepričljivostjo, nebesedno komunikacijo in načinom govora. Pomembno je, da mladi ugotovijo, kaj je tisto, kar jih motivira, se zavejo svoje odgovornosti in otresejo omejujočih prepričanj, da je delo vredno le, če je težaško,« pravi Saša Einsiedler, mentorica za osebni uspeh, s katero bodo mladi na delavnici Coca-Colina priložnost za mlade spoznavali zakaj je pomembno poznati in obvladovati svoja čustva in sebe, zakaj je odločilnega pomena, da spoznaš, kaj te v življenju poganja, kaj si pravzaprav želiš ter kaj so tvoje vrednote in cilji. Z njeno pomočjo bodo mladi usvojili komunikacijske veščine, umetnost mreženja ter kako feedback drugih unovčiti za lasten napredek. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi pri pripravi zmagovitega CV-ja.